Aמי רם הנה החברה הפרטית המובילה בניהול תשתיות מים וחשמל בהתישבות הכפרית בישראל …קרא עוד

B

מי רם מספקת מענה לכל מרכיבי משק המים במגזר הכפרי תוך שימוש במיטב הטכנולוגיה … קרא עוד

C

מי רם מתמחה בחלוקה ואספקה של חשמל לקיבוצים ומאפשרת להם להנות ממענה כולל …קרא עוד