אנשי קשר בארגון

שם

תפקיד

מייל

שלוחת טלפון

פקס

שרון שלזינגר מנכ"ל shs@meyram.com 04-6176914 04-6176979
רונן דרור סמנכ"ל תפעול rd@meyram.com 04-6176910 04-6176978
אורית גומא מזכירת חברה og@meyram.com 04-6176900 04-6176977
שרית אבידן מנהלת כספים sa@meyram.com 04-6176911 04-6176976
נועה חן הנהלת חשבונות – ספקים nc@meyram.com 04-6176917 04-6176975
אסנת ירושלמי הנהלת חשבונות – גזברות oy@meyram.com 04-6176912 04-6176974
אסף ברגרפריונד מנהל מחלקת חשמל ab@meyram.com 04-6176940 04-6176973
משה ברגרפרוינד מהנדס חשמל mb@meyram.com
עוז מסד מחלקת חשמל ozm@meyram.com 04-6176918 04-6176972
חיים קלין מחלקת חשמל hk@meyram.com 04-6176919 04-6176971
עידית רוזמן לוי מחלקת תפעול ir@meyram.com 04-6176909 04-6176951
אשר ניזר מנהל איזור an@meyram.com 054-2444093 04-6176955
אמיר יהודה מנהל אזור ay@meyram.com 054-2444092 04-6176956
שמשון ברגר איש שטח דרום sb@meyram.com 054-2444063 04-6176957
נינה לוין מנהלת מחלקת גביה nl@meyram.com 04-6176928 04-6176958
מוקד שרות לקוחות service@meyram.com 1-700-500-432 04-6231107