חשמל

מי רם מספקת שירותים של חלוקה ואספקת חשמל לקיבוצים ומאפשרת להם להנות ממענה הכולל :

  • מימון שיפור תשתיות החשמל בקיבוץ כדי שיוכלו לעמוד בעומסי הצריכה הקיימת וכן בגידול בצריכת החשמל העתידית.
  • הגשת בקשות לרישיונות חלוקה – החברה מייעצת ומטפלת באופן שוטף בעשרות קיבוצים אשר החליטו להגיש בקשות לחלוקה ואספקת חשמל.
  • אספקה לכל יחידת דיור בקיבוץ.
  • חיבור חשמל, על פי בחירת הצרכן.
  • קבלת אחריות לתשלום חשבון החשמל הכללי, הפקת חשבונות וגבייה מצרכני המשנה.
  • תחזוקה שוטפת של מתקני החשמל.
  • מתן שירותים בהתאם לאמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל.
  • ליווי הליך מכירת חשמל מעודפי הפקה בגנרטור.
בתחום החשמל החברה משמשת כחברת חשמל מקומית בעלת רישיון מותנה לחלוקה ואספקה בקיבוצים הפרוסים מרמת הנגב בדרום עד לאצבע הגליל בצפון . היקף צריכת האנרגיה החשמלית באותם ישובים הנה MWH73,000. החברה אחראית באותם ישובים, על תחזוקת ושדרוג רשת החשמל מהמונה של חח"י עד המונים של הצרכנים , החברה משלמת את חשבון החשמל החודשי של הקיבוץ ומוציאה חיובי חשמל תקופתיים לצרכני החשמל בקיבוץ על פי אמות המידה של הרשות לחשמל.
חברת מירם ביצעה בקיבוצים נוספים פרויקטים של שדרוג תשתיות כמנהלת פרויקט ואו כיועץ לקביעת אמות מידה תכנוניים בקיבוץ.
החברה ביצעה במהלך השנים האחרונות סקרים לבחינת תשתיות החשמל ביותר מ 70 קיבוצים בארץ
החברה מלווה עשרות קיבוצים כיועץ מלווה בהסדרת פעילות משק החשמל שלהם כמחלק חשמל היסטורי מול הרגולטורים השונים – רשות החשמל , משרד התשתיות , משרד איכות הסביבה.
החברה מפעילה צוותי חשמלאים בכל רחבי הארץ ובמקביל יש לחברה גיבוי 24 שעות של קבלני תחזוקה במתח גבוה ומתח נמוך ,הערוכים לטפל בבעיות שנות ברשתות החשמל.
החברה מפעילה מרכז שירות לקוחות ארצי המספק מענה ללקוחות החברה בכל הנוגע לחיובים תשלומים וגבייה של תשלומי חשמל

הודעה למשלמים דרך 24PAY

החל מתאריך ה 1/12/2016 ישולמו חשבונות החשמל בנפרד מחשבונות המים.

על כן בבואכם לשלם את חשבון החשמל –  יש לבחור את חברת מי רם חשמל ע"י החלפת רשות