ArrowArrow

אוכלוסיות מיוחדות

ועדת הכספים של הכנסת החליטה על הוספת מספר קבוצות אוכלוסייה להטבה בתעריפי המים.
מדובר בתוספת של כ 250 אלף זכאים, מעבר לכ250 אלף הזכאים הקיימים

להורדת הטופס ובדיקת זכאותך לחצו כאן:

hatava-update