ArrowArrow

איכות השירות

אנחנו מתחייבים לספק ללקוחותינו שירות וביצועים ברמה גבוהה ובסטנדרטים מודרניים וכן ליווי מקצועי לאורך כל הדרך, תוך עמידה בלוחות הזמנים וביעדים שהצבנו לעצמנו.

אמנת השירות של מי רם

  • מי רם תספק ללקוחותיה שירותי ניהול ואספקת מים ושירותים קבלניים בתחום תשתיות המים באיכות גבוהה ולשביעות רצון לקוחותיה.
  • מי רם תדאג שכל הפרעה באספקת השירות תטופל באופן מקצועי ומהיר, תוך התחשבות ברוב התושבים ועדכונם.
  • מי רם תשקיע בשיפור תשתיות החיוניות על-פי התוכניות, ובתיאום עם הישוב, על מנת לקדם את מערך המים בישוב.
  • מי רם רואה בשירות הלקוח את הבסיס לעבודתה, ולכן תדאג שלקוחותיה ייהנו משירות מקצועי, אמין ויעיל ויקבלו סיוע אפקטיבי ככל הנדרש.
  • מי רם רואה עצמה כחלק אינטגראלי מהשירותים שנותן הישוב לתושביו, ולכן תפעל בצורה פתוחה, שקופה וישרה מול הישוב, קבלניו וספקיו.
  • מי רם רואה עצמה מחויבת לשמירה על איכות הסביבה וכל פעולותיה יעשו בהתאם ככל הניתן.