top of page
אנו שמחים לבשר שמי-רם תשתיות חשמל בע"מ הצטרפה לקבוצת משקי הקיבוצים ושינתה שמה ל"משקי-רם בע"מ"​
ניתן למצוא אותנו באתר החדש ולבצע פעולות:
bottom of page